Chcete získat řidičák na motorku, auto nebo autobus?
Neváhejte a přihlaste se k výcviku u nás.

Stačí vyplnit náš přihláškový formulář.
Můžete nás také navštívit na naší pobočce na Praze 10.

Druhy výcviků

Nabízíme vám kvalitní výcvik následujících skupin. Výcvikem vás provedou naši zkušení a trpěliví lektoři s dlouholetou praxí v oboru.

Skupina
Druh vozidla
Věk
AM
mopedy a malé motocykly do 50 ccm s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h
od 15 let
A1
lehké motocykly do objemu válců 125 ccm a do výkonu 11 kW nebo 0,1 kW/kg
od 16 let
A
motocykly s omezením výkonu do 35 kW nebo 0,2 kW/kg
od 18 let
A
motocykly bez omezení výkonu
od 21 let
B
osobní automobily (do 3,5 t a do 8 míst mimo místa řidiče i s automatickou převodovkou)
od 18 let
C
nákladní automobily (od 3,5 t)
od 21 let (od 18 let*)
D z C
autobusy (pro přepravu více jak 8 osob mimo místa řidiče)
od 24 let (od 21 let*)
D z B
autobusy (pro přepravu více jak 8 osob mimo místa řidiče)
od 24 let (od 21 let*)
E k B
přípojné vozidlo nad 750 kg ke skupině B
od 18 let
E k C
přípojné vozidlo nad 750 kg ke skupině C
od 21 let (od 18 let*)

* Řidičské oprávnění pro skupiny C a D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla požadovaného věku podle § 83 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. A absolvovala vstupní školení řidičů v rozšířeném rozsahu.

Komfortní výcvik na skupinu B

Nabízíme vám nadstandardní způsob provádění výuky a výcviku na skupinu B – osobní automobil s manuálem i automatickou převodovkou. V rámci individuálního přístupu si dobu výuky stanovíte sami.

Výuku provádíme ve všední dny od 7 do 21 h. V případě vašeho zájmu i o víkendu. Přijedeme za vámi na místo, které si sami určíte.

Výhody komfortního výcviku

Termíny jízd

Při plánování jízd bude vždy vyhověno vašim časovým možnostem.

Začátek a konec jízd

Lektor zahájí a ukončí jízdu na místě, které si sami určíte.

Délka výcviku

Garantujeme vám ukončení vašeho výcviku do 4 týdnů od zahájení výcviku. Dodržení této doby bude záviset na vašich časových možnostech a znalostech.

Závěrečná zkouška

Budete ji absolvovat jakmile splníte předepsaný počet vyučovacích hodin a budete ovládat pravidla silničního provozu.

Opravná zkouška

Předpokládáme, že vzhledem ke kvalitnímu výcviku ji nebudete potřebovat. Pokud k tomu přesto dojde, nebudete nám platit žádný poplatek za tuto zkoušku a dostanete od nás 2 h jízdy zdarma.

Přezkoušení k vrácení ŘP

Zajistíme vám přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, které musíte úspěšně složit před pověřeným komisařem obecního úřadu.

Z čeho se skládá přezkoušení

Co je třeba předložit pro přijetí
k této zkoušce?

Přezkoušení provádíme u těchto
řidičských oprávnění

Řidičské oprávnění
Druh oprávnění
A1, A2, A
motocykly
B
osobní automobily
B+C
osobní a nákladní automobily
B+C+CE
osobní a nákladní automobily, přípojné vozidlo nad 750 kg
B+C+CE+DE
osobní a nákladní automobily, přípojné vozidlo nad 750 kg, autobusy

Školicí středisko

V našem akreditovaném školicím středisku vám nabízíme profesní školení řidičů pro skupiny C, C+E, D, D+E podle zákona č. 247/2000 Sb. Provádíme i školení řidičů referentů.

Školení řidičů referentů

Zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout školení řidičů referentských vozidel svým zaměstnancům, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla do 3,5 t. Řízení motorových vozidel se vztahuje na firemní i osobní vozidla, na komunikacích veřejných i účelových. Tuto povinnost ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Školení zajistíme v naší učebně autoškoly nebo přímo ve vašich prostorách

Školením provedou vaše zaměstnance naši zkušení lektoři s dlouholetou praxí

Na závěr obdrží vaši zaměstnanci potvrzení o absolvování školení řidičů

Druhy školení

Vstupní školení

Pro získání Průkazu profesní způsobilosti řidiče

Pro řidiče nákladních vozidel nad 3,5 tautobusů od 9 osob (kromě řidiče)

Školení je zakončeno zkouškou

Základní rozsah školení je pro všechny řidiče 140 h (130 h výuky a 10 h výcviku)

Rozšířený rozsah školení v délce 280 h (260 h výuky a 20 h výcviku) je povinný pro řidiče skupin C, C+E do 21 let a řidiče skupin D, D+E do 23 let

Vstupní školení

Zvláštní část výuky pro novou skupinu

Pro řidiče, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny ŘO C1, C1+E, C, C+E, a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje ŘO skupiny a podskupiny D1, D1+E, D, D+E, a naopak

Délka školení je 45 h (35 h výuky a 10 h výcviku)

Školení je zakončeno zkouškou

Pravidelné školení

Pro držitele platného Průkazu profesní způsobilosti řidiče

Je povinné pro držitele platného PPZŘ v celkovém rozsahu 35 h do konce 5. roku od data vydání průkazu

Dělí se do ročních kurzů v rozsahu 7 h

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 h

Pravidelné školení

Pro řidiče bez Průkazu profesní způsobilosti řidiče

Řidiči, kteří dosud nebyli držiteli PPZŘ nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem EU podle předpisu EU, avšak ŘO skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C, C+E jim bylo uděleno před 10. 9. 2009, a jde-li o ŘO skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D, D+E, před 10. 9. 2008, se mohou zúčastnit kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 h

Po jeho absolvování jim bude vydán PPZŘ

Chcete získat řidičák na motorku, auto nebo autobus?
Neváhejte a přihlaste se k výcviku u nás.

Stačí vyplnit náš přihláškový formulář.
Můžete nás také navštívit na naší pobočce na Praze 10.

Jak to u nás probíhá

1

Přihláška do autoškoly

Vyplňte přihláškový formulář. V případě dotazů nebo nejasností nám můžete zavolat.

2

Lékařský posudek

Vyplňte posudek o zdravotní způsobilosti a nechte si ho potvrdit u svého praktického lékaře.

3

Návštěva pobočky

Navštivte nás na naší pobočce v době úředních hodin, kde vyřešíme zbytek záležitostí.