Přezkoušení k vrácení ŘP

Vrácení řidičského oprávnění

Dle zákona 361/2000Sb., § 102 je osoba, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a, nebo podle § 123c – „bodový systém“, po ukončení zákazu řízení motorových vozidel, který trval více než jeden rok, žádající o vrácení řidičského oprávnění povinna prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. 

Odbornou způsobilost žadatel prokazuje dle § 45 zákona č. 247/2000 Sb. přezkoušením z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jejichž vrácení žádá, a které nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádí jedním testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, zkouškou z předmětu ovládání a údržby vozidla - sčítají se otázky stanovené pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, a zkouškou z praktické jízdy na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny a podskupiny příslušného řidičského oprávnění.

Naše autoškola provádí tyto zkoušky pro vrácení řidičského oprávnění (VŘP). Pro přijetí k této zkoušce je třeba předložit Žádost do autoškoly, výpis z karty řidiče, případně rozhodnutí, usnesení nebo rozsudek o uložení zákazu řízení, o ukončení zákazu nebo o podmíněném ukončení zákazu řízení, posudek o zdravotní způsobilosti žadatele pokud došlo k odebrání ze zdravotních důvodů.


 Řidičské oprávnění  Druh oprávnění   Cena
 A1, A2, A   motocykly  7800,- Kč 
 B  osobní automobily  3900,- Kč
 B + C  osobní a nákladní automobily  5100,- Kč
 B + C + CE  osobní a nákladní automobily a přípojné vozidlo nad 750 kg  6800,- Kč
 B + C + CE + D  osobní a nákladní automobily, přípojné vozidlo nad 750 kg, a autobusy  8500,- Kč

Výše uvedené ceny jsou včetně 20%DPH. V ceně za příslušné přezkoušení je obsažena zkouška z pravidel provozu vozidel na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy na PC učebně, zkoušku z nauky o konstrukci a údržbě vozidel, jednu cvičnou a jednu zkušební jízdu s výcvikovým vozidlem či vozidly příslušných skupin. Žadatelé dostanou zdarma výukové CD s aktuálními dopravními předpisy a mají možnost v úředních hodinách autoškoly si na PC učebně procvičovat znalost pravidel, případně konzultovat pravidla s přítomnými lektory.

Ceník neobsahuje správní poplatek 700,-Kč za vykonání zkoušky hrazený Magistrátu hl.m. Prahy, ani případné opravné zkoušky.