Druhy školení

Našše akreditované Šškolicí středisko provádí

Vstupní šškolení

Vstupní šškolení pro získání „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“ je povinen se zúčastnit každý řidič nákladních vozidel nad 3 500 kg a řidič autobusu od 9 osob (kromě řidiče) výšše, který není držžitelem platného „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“. Vstupní šškolení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkoušškou z profesní způsobilosti řidiče. Základní rozsah šškolení je pro vššechny řidiče 140 hodin (130 hodin výuky a 10 hodin výcviku). Rozššířenému rozsahu šškolení v délce 280 hodin (260 hodin výuky a 20 hodin výcviku) je povinen se podrobit řidič skupin C a C+E do 21 let, a řidič skupin D a D+E do 23 let.

Vstupní šškolení -– ZvlṚtní část výuky pro novou skupinu

Pro řidiče, kteří absolvovali vstupní šškolení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, pořádáme zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění v délce 45 hodin (35 hodin výuky a 10 hodin výcviku). I toto šškolení je zakončeno zkoušškou z profesní způsobilosti řidiče.

Pravidelné šškolení

Pravidelného šškolení jsou povinni se zúčastnit držžitelé platného „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“ v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné šškolení se dělí do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné šškolení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehožž řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelnéhoš školení v rozsahu 35 hodin.

Pravidelné školení 35 hodin

Řidiči, kteří dosud nebyli držžiteli Průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avššak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008, se mohou zúčastnit kurzu pravidelného šškolení v rozsahu 35 hodin. Po jeho absolvování jim bude vydán Průkaz profesní způsobilosti řidiče.